Geschiedenis
 


 


Bienvenue !
 
Bergues aujourd'hui Tourisme Agenda Accès - Plans Liens

 

Armoiries de Bergues In de IXe eeuw ontstond Bergues aan de rand van een moerassig gebied, op een hoogte genaamd Groenberg. (22 meter)

In 882 wordt het stadje versterkt tegen de Normandiërs door Boudewijn de Kale, graaf van Vlaanderen, aan wie in 900 de relieken van St.-Winoc, die het gebied kwam evangeliseren op het einde van de VIIe eeuw, worden toevertrouwd.

   
In 1022 wordt er een abdij opgericht door Boudewijn met de mooie baard.

Er ontplooien zich vele activiteiten om grond te winnen op de moerassige omgeving en om, naar het voorbeeld van de Vlaamse steden, een centrum te worden van lakennijverheid.

In de XIe eeuw bezit de stad een monetaire werkplaats. In de XIIIe eeuw maakt zij deel uit van de Hanze van Londen en, gezien de bloei van de weverijen, gaan de kooplieden over tot de uitbreiding van hun handel.

Ruïne van de St.-Winocsabdij
Belfort Als hoofdplaats van een "Châtellenie" verkrijgt St.-Winoksbergen in 1240 een keure van gravin Jeanne. De stad richt haar eerste belfort op, symbool van de vrijheden. Zij had toen haar wethouderschap, haar markthal, een eigen zegel en een wapen, geslagen door de Leeuw van Vlaanderen. Zij wordt van dan af een van de belangrijkste steden van het westelijk deel van Vlaanderen.

De geschiedenis vermeld zeven stadsbranden die haar vernietigen; in het bijzonder in 1383 en 1558 wordt de stad met de grond gelijkgemaakt.

Intussen woedt de oorlog onophoudelijk rond de machtige vestingmuren.

In 1297 wordt zij veroverd door Robert d'Artois, dan teruggegeven aan Vlaanderen, en tenslotte belegerd, ingenomen en platgebrand door de Fransen in 1383. Zij zal nadien nog vele bezettingen kennen, waarvan de laatste de "Dynamo Operation" was in 1940.

Na te zijn aangehecht bij Frankrijk door het verdrag van Aken in 1668 ziet Bergues zijn vestingmuren versterken door Vauban.

Na de droevige periode van de revolutie waarbij de machtige abdij van St.-Winoc en de totaliteit van de kloosters vernietigd werden, zal St.-Winoksbergen in 1833 opvallen door de benoeming van Lamartine als afgevaardigde.

Casselpoort

Getroffen door grote torpedo's in 1915 werd de stad voor tachtig procent vernietigd in 1940-1945 waarbij zij tevens haar schitterend belfort verliest.

Bergues is op heden een gastvrije stad waar het goed om leven is.

Een verstandige wederopbouw heeft haar toegelaten om het karakter van kleine Vlaamse stad te bewaren en haar wallen, gisteren gebouwd om de vijand terug te slaan, voortaan te bewaren als een juwelenkistje voor "het andere Brugge van Vlaanderen".


Agenda
 
Belfort Geschiedenis Toegang Welkom

 


Mise à jour : jeudi 07 août 2008


Sommaire - Mots clés - Accueil